Status actual
Neinscris(ă)
Pret
Indisponibil
Începe
This membership is currently closed

CUM DEVIN MEMBRU ACTIV AFIE

Condiția esențială pentru dobândirea calității de membru deplin (cu drept de vot) al Asociației este aceea ca cel puțin unul dintre asociații societății comerciale să aibă calitatea de farmacist și/sau patron (deținător al pachetului majoritar de acțiuni sau părți sociale) al societății comerciale farmaceutice.

DOCUMENTE NECESARE ADERĂRII CA MEMBRU

Completarea cererii de adeziune/înscriere în Asociație, semnată numai de către reprezentantul legal al societății comerciale farmaceutice sau de către un acționar
__________________
Prezentarea dovezii calității de farmacist al societății farmaceutice în numele căreia se formulează cererea. (Certificat de membru CFR vizat pentru anul in curs)*
*în cazul în care patronul nu este farmacist poate deveni membru observator AFIE (fără drept de vot)
__________________
Copie certificată conform cu originalul a actelor de constituire ale societății farmaceutice: act constitutiv, CUI, certificate de înregistrare fiscală sau certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile )
__________________
Copie certificată după actul de identitate al reprezentantului legal al societății farmaceutice
__________________
Achitarea cotizației corespunzătoare

BENEFICIILE MEMBRILOR AFIE

INFORMĂRI LEGISLATIVE

Orice modificare legislativă nou apărută în domeniul farmaceutic, orice proiect în dezbatere la Ministerul Sănătății, fiecare decizie luată de CNAS – pe toate acestea le primești pe mail săptămânal sau zilnic.

Și nu numai! – îți oferim informații legat de schimbările fiscale, de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și orice alte aspecte care țin de administrarea unei farmacii.

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ȘI SUPORT DOCUMENTE

Prin specialiștii noștri (jurist, avocat) îți oferim consultanță privind contractele cu furnizorii de servicii/medicamente, în cazul sancțiunilor sau controalelor autorităților sau privind legalitatea unor acțiuni.

Iar pentru că ne dorim ca tu să ai mai mult timp pentru pacienți și personalul farmaciei, îți oferim documente pregătite de specialiștii noștri: fișe de post, toată documentația necesară privind protecția datelor cu caracter personal (proceduri, anexe contracte, afișe), proceduri care susțin activitatea farmaciei.

CURSURI PROFESIONALE

Pentru că îți dorești ca informațiile și consilierea pacienților în farmacia ta să își mențină nivelul calitativ, organizăm cursuri regionale cu date actualizate pe diferite teme de interes pentru farmaciști. Iar pentru a fi la zi cu schimbările legislative, îți oferim și cursuri pe teme administrative.

REPREZENTARE LA NIVEL NAȚIONAL

Participăm la ședințele comisiei de sănătate din Parlament, mergem la dezbaterile organizate de Ministerul Sănătății, suntem prezenți la negocierile legate de contractul-cadru cu CNAS – pentru a ne asigura că îți reprezentăm interesele și vocea farmaciilor independente este auzită. 

COTIZAȚIA LUNARĂ AFIE

120 lei
/luna

MEDIU URBAN

 indiferent de numărul total de farmacii

120 lei
/luna

MEDIU RURAL SI URBAN

dacă societatea comercială deține farmacie și în mediul urban, și în mediul rural, se achită doar pentru mediul urban

60 lei
/luna

MEDIUL RURAL

 indiferent de numărul total de farmacii

Nota: * societățile comerciale cu același acționariat se asimilează

MEMBRI

MEMBRI ASOCIAȚI

Pot fi reprezentanții legali ai societăților comerciale farmaceutice care aderă la realizarea scopului şi obiectivelor patronatului, în condițiile prevăzute în actele de constituire și funcționare ale acestuia, sprijină efectiv activitatea şi interesele acestuia şi sunt în totalitate de acord cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare.

MEMBRI COLABORATORI

Pot fi persoanele juridice (entităţile de tip asociativ – structurile asociative ale oamenilor de afaceri, asociaţiile profesionale – instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, alte organizaţii neguvernamentale naţionale sau internaţionale) sau fizice, care au o contribuţie deosebită în domeniile de interes ale asociației sau care, prin activitatea lor, sprijină realizarea scopurilor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea obiectivelor sale.

MEMBRI OBSERVATORI

Pot fi reprezentanții legali ai societăților comerciale farmaceutice care aderă la realizarea scopului și obiectivelor asociației, dar care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în actele de constituire și funcționare ale acesteia pentru a avea calitatea de membru fondator asimilat.

ALTE TIPURI DE MEMBRI

Pot fi persoanele juridice române sau străine care, prin activitatea lor, sprijină interesele asociației.

Scroll to Top